افت قیمت خودروهای داخلی صفر در بازار

قیمت بیشتر خودروهای داخلی صفر در بازار آزاد خرید و فروش خودرو با افت روبرو شد. این افت قیمت برای برخی از خودروهای شدت بیشتری داشت. در این میان دنا و تندر E2 ساخت پارس خودرو با سقوط ۶۰۰ هزار تومانی قیمت، بیشترین کاهش قیمت را در میان خودروهای ایرانی داشته‌اند. همراه زومیت باشید.