کجارو: دومین روز ماراتون برنامه نویسی گردشگری؛ هاکاتریپ شیراز

روز دوم هاکاتریپ شیراز به پایان رسید. اکثر تیم‌های شرکت کننده با شروع روز دوم می‌دانستند که دوست دارند روی کدام‌ یک از سه چالشی که توسط تیم برگزارکننده برای آن‌ها در نظر گرفته شده بود کار کنند. دیروز روز دوم رقابت نفس‌گیر بین ۱۶ تیم شرکت‌کننده بود و تیم‌ها باید ایده‌پردازی را به پایان می‌رساندند تا سراغ جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز و نوشتن کدهای برنامه بروند. همراه کجارو باشید.